PL EN NO
UE

Poznaj naszą klinikę!

Klinika/Fundusz UE

W Klinice Stomatologii i Estetyki Twarzy drwyszkowski.pl reprezentujemy holistyczne podejście do „estetyki uśmiechu”. Obejmuje ono nie tylko leczenie stomatologiczne, ale również poprawę kondycji i wyglądu całej twarzy. Od 2015 roku nowością w naszej klinice są zabiegi z zakresu medycyny estetycznej.

 

Fundatorem i mentorem kliniki jest dr n. med. Jacek Wyszkowski, który gwarantuje najwyższą jakość usług, świadczoną przez profesjonalny zespół.  Klinika wyposażona jest w zaawansowany technologicznie, światowej klasy sprzęt medyczny, który w połączeniu z wysokimi umiejętnościami personelu pozwala stosować nowoczesne rozwiązania z zakresu implantologii, protetyki, endodoncji i medycyny estetycznej.

 

 

 

W 2017 roku podpisana została umowa RPPM:02.02.01-22-0127/17, w ramach której uzyskalismy pomoc w realizacji projektu pt. Rozwój Kliniki Stomatologii i Estetyki Twarzy drwyszkowski.pl poprzez unowocześnienie Centrum Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i utworzenie laboratorium protetycznego. 

Celem projektu jest poprawa konkurencyjności Kliniki Stomatologii i Estetyki Twarzy drwyszkowski.pl, poprzez zakup nowoczesnych urządzeń i maszyn wraz z oprogramowaniem, umożliwiających wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów i usług z zakresu diagnostyki RTG, protetyki i implantologii.

 Projekt skupia się na rozbudowie parku technologicznego Centrum Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej oraz utworzenia pracowni protetycznej poprzez zakup następujących urządzeń:

  • aparatu RTG do zdjęć pantomograficznych i cefalometrycznych z funkcją tomografii CBCT o bardzo szerokim polu obrazowania i niskiej dawce emisji promieni X;
  • skanera wewnątrzustnego do pobieranie wycisku elektronicznego bez użycia mas wyciskowych;
  • frezarki numerycznej do obróbki cerkonu, PMMA oraz twardych stopów CoCr i tytanu oraz możliwością szlifowania ceramiki szklanej;
  • drukarki 3D opartej na technologii LED
  • zautomatyzowanego skanera protetycznego o dokładności skanu 5 mikrometrów;
  • programu CAD/CAM

­oraz wyposażenia laboratorium protetycznego (mieszalnika do gipsu, obcinarki do gipsu, kompresora, osuszacza ziębniczego, komputerów do pracy na oprogramowaniu CAM/CAD, silników mikroprotetycznych, turbin, stołów protetycznych, piaskarki, frezarki ręcznej, mikroskopu, wytwornicy pary, myjki ultradźwiękowej, wyciągu pyłów).

W/w zakupy pozwolą rozszerzyć zakres usług oferowanych przez Klinikę, umożliwiając przeprowadzenie całości prac stomotalogiczno – protetycznych: od badań tomograficznych i diagnostyki, po skanowanie zębów, do procesu produkcji uzupełnień protetycznych i ich osadzenia.

Wprowadzonych zostanie 11 nowych usług/produktów, w tym 3 innowacyjnych na rynku Polskim:

– badanie cefalometryczne czaszki,

– badanie tomograficzne stawów skroniowo-żuchwowych,

– drukowane szyny nagryzowe,

– cyfrowy WAX-UP,

– podbudowy cerkonowe,

– drukowane uzupełnienia tymczasowe,

– łączniki indywidualne do prac na implantach i teleskopach,

– korony i mosty na implantach (cementowane i przykręcane),

­– korony i mosty pełnoceramiczne cerkonowe,

– korony i mosty na podbudowie z metalu synteryzowanego,

– belki metalowe i cerkonowe.

 

Wartość projektu: 1 328 014,11 zł, w tym dofinansowanie z UE 579 440,58 zł.

Termin realizacji:11.02.2017 do 30.06.2018 r.

 

 

+48 605 111 876

info@drwyszkowski.pl

Władysława IV 50, 81-384 Gdynia, Polska