PL EN NO
UE

Moderne endodonti

Rotfylling er fortsatt en av de mest populære odontologiske behandlingene. Bærebjelken i behandlingen er en riktig diagnose (tomografi), som viser rotkanalenes form og antall, rekkevidde av apikal periodontitt. Senere klares, utvides og renses rotkanalene av legen for å kunne fylle dem tett med guttaperka.

 

I den endodontiske behandligen bruker vi følgende utstyr:

  • VDW Raypex 5 endometer – til å sjekke kanalens lengede
  • behandlingsmikroskop – det er mer presist å arbeide i forstørret perspektiv, dette hjelper i fjerning av ødelagte instrumenter, grundig rengjøring av kanaler
  • endomotor – muliggjør bruk av mekaniske filer (f.eks.Protaper Next), deretter økt presisjon i rengjøring av rotkanaler
  • SAF filen– selvjusterende filer med diamantbelegg, i dag er de verktøyene som er mest nøyaktig i rengjøring av rotkanalen